Menu

Forbrugsregnskab

 

Lad os klare dit forbrugsregnskab

Gør det nemmere at opgøre og fordele ejendommens forbrugsudgifter imellem beboerne. Hos Palle Mørch løfter vi den byrde for dig, så du kan bruge tiden og energien på noget andet.

Igennem mere end 80 år har vi håndteret forbrugsregnskaber for titusindvis af både beboelses- og erhvervsejendomme i hele Nordjylland. Vi servicerer både store boligforeninger og professionelle administratorer såvel som erhvervskunder og private udlejere.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Forbrugsregnskabet er en opgørelse over ejendommens samlede udgifter til varme, vand, el eller køl, og en fordeling af disse udgifter til beboerne. I gamle dage kaldte man det et varmeregnskab.

Sådan laver vi forbrugsregnskaber

Vi sætter målere op i alle ejendommens lejligheder. Målerne bliver automatisk fjernaflæst én gang om året. De er radiobaserede, hvilket betyder, at vi kan aflæse dem uden at få adgang til lejligheden.
Én gang om året modtager du en regning fra forsyningsselskabet og en udgiftsliste/acontoliste fra os, hvor du indberetter, hvor meget den enkelte beboer har indbetalt aconto, hvornår de er flyttet ind, og hvornår de flytter ud.
Vi udarbejder et forbrugsregnskab for hele ejendommen og individuelle forbrugsopgørelser til beboerne, der er lige til at udlevere. Af opgørelsen fremgår det, hvor meget beboeren skal efterbetale eller have tilbage. Vi kan også skrive en note til beboeren, der fortæller, hvordan beløbet bliver afregnet.

 

Få dine forbrugsregnskaber til tiden

Vi sørger for, at du får dine forbrugsregnskaber til tiden, og vi minder dig også om, når det er ved at være tid til at opgøre ejendommens forbrug. Vi er en lokal virksomhed og er derfor altid i nærheden, så selv hvis du står med en akut hastesag, kan vi som regel hjælpe dig i mål alligevel.

 

Bestil flytteaflæsninger i en fart

Hos Palle Mørch er det nemt og hurtigt at bestille en flytteaflæsning til en lejlighed. Som kunde får du et login til vores online administrationspanel, hvor du kan logge ind, vælge den ønskede lejlighed og bestille flytteaflæsningen. Vi modtager automatisk din bestilling, og vi kan typisk foretage aflæsningen inden for et par dage.

 

Hold styr på forbruget med Metrius

Som kunde hos Palle Mørch har du mulighed for at få adgang til vores energiportal Metrius, der gør det nemt at overskue ejendommens og de enkelte beboeres forbrug. Du får rige muligheder for at sammenligne beboernes forbrug, og du kan sætte alarmer, der automatisk advarer dig i tilfælde af uregelmæssigheder i forbruget.

Læs mere om Metrius 

 

Brug mindre tid på henvendelser fra beboere

Palle Mørch klarer dine beboeres henvendelser i forbindelse med forbrugsregnskabet. Vi hjælper for eksempel beboerne med at forstå deres regning, eller hvordan målerne virker. Vi rådgiver dem også om, hvordan de bedst kan spare på eksempelvis vand og varme, eller hvordan man sikrer den mest optimale udluftning af lejligheden.

Vi tager fat i dig, så snart vi modtager en henvendelse, som du bør være opmærksom på. Skulle en beboer gøre indsigelse over for forbrugsregnskabet, behandler vi den for dig.

 

Stå stærkere i tvister med beboere

Som ekstern leverandør af forbrugsregnskaber er vi en uvildig instans. Vi er med andre ord din garanti for et retfærdigt og validt forbrugsregnskab. Dermed står du stærkere i tilfælde af en tvist med en beboer.

 

Rådgivning om regnskaber, målere og lovgivning

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning i forbindelse med dit forbrugsregnskab eller målere, rådgiver vi dig med glæde. Vi informerer dig desuden proaktivt om nye lovtiltag, som har betydning for dine forbrugsregnskaber. Dermed er du sikker på, at du altid overholder de forpligtelser, du har i forbindelse med forbrugsregnskabet.

 

Vores system taler sammen med dit

Har du et system til at håndtere husleje og beboere? Palle Mørchs system kan arbejde sammen med dit. På den måde kan vi indlæse dine informationer om for eksempel beboernavne, acontobeløb, ind- og udflytningsdatoer m.m. i vores system. Vi kan også levere reguleringsbeløbet som en fil til dig, som du kan lægge ind i dit huslejesystem, så du nemt kan indkræve eller udbetale skyldbeløb.

 

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på forbrugsregnskaber.