Menu

For at nå kvalitetsmålsætningen er det væsenligt...

  • at opfatte arbejdet med kvalitet som en fælles opgave.
  • at opstille konkrete kvalitetsmål som evalueres hvert år.
  • at der er en effektiv kvalitetsstyring i alle leveringsforløb.
  • at forebygge fejl i alle led fremfor efterfølgende afhjælpning.
  • at anvende tidssvarende hjælpemidler og systemer for at opnå den ønskede kvalitet.
  • at den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre det konkrete job.

Til styringen af kvaliteten er det væsenligt...

  • at der er opbygget et systematisk kvalitetsstyringssystem.
  • at kvalitetsstyringssystemet lever op til kravene i DS/ISO 9001:2015 og kan certificeres efter denne standard.
  • at der gennemføres løbende kvalitetsforbedringer for at opretholde og forbedre kvalitetsstyringen og reducere omkostninger.