Menu

FAQ

Det røde bogstav i toppen af din opgørelse er et udtryk for, hvor dit forbrug af varme og vand ligger i forhold til resten af ejendommen. Hvis du har mærket ”A”, er du blandt dem der bruger færrest ressourcer, og hvis du har mærket ”G” er du blandt dem, der bruger flest.

De nye målere på radiatorerne registrerer forbruget helt anderledes og meget mere nøjagtigt end dem, I havde før. De nye målere er udstyret med to temperaturfølere og måler temperaturen både på radiatoren og i rummet. Derved kan måleren finde ud af, hvor varmen kommer fra. Derudover tæller de nye målere meget hurtigere end de gamle målere og er dermed i stand til at måle forbruget fra dag til dag. Det betyder ikke, at regningen bliver større end før, da det er nøjagtigt samme beløb, der skal fordeles, men bare at beløbet bliver fordelt mere retfærdigt.

Forbruget på dine målere angives på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner. Displayet skifter mellem 3 visninger: 1. visning er målernummer. 2. visning er det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato. 3. visning er opsummerede forbrug på skæringsdatoen. Eksempel: 1. visning "0005", 2. visning "258" og 3. visning " 5279". Man kan, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug. Varmemåleren af typen ”Optica Data” aflæses via et radiosignal. Derfor behøver vi ikke længere adgang til din lejlighed for at aflæse dit forbrug.

Haneandele er en fast fordelingsnøgle på det varme vand. Den dækker bl.a. varmetabene i varmtvandsrørene. Sagt på en anden måde: Den dækker omkostningen til at sørge for, at du får varmt vand, når du åbner for hanen. Den bliver opgjort på denne måde: 3 andele pr. køkkenhane, karbad med brusebad og taphane. 2 andele pr. brusebad alene og 1 andel pr. håndvask/kogeniche.

Først og fremmest bør du se bagsiden af din opgørelse. Her kan du læse, hvad hvert enkelt punkt dækker. Det er dog vigtigt at fokusere på det punkt, der hedder ”Deres opgørelse” (punkt 4, 5 og 6). Denne del dækker det, der vedrører din betaling. Helt nede i højre hjørne står der, hvad du har betalt forud (aconto), hvad regningen er, og hvad forskellen er på disse. Du kan også finde forklaringen på forbrugsopgørelsen her. [link til guiden til forbrugsopgørelsen]

For at få en forbedring af energi-effektiviteten henviser vi til internettet, hvor de forskellige forsyninger har en masse info om hvad man kan gøre. Prøv google Aalborg vandforsyning eller Frederikshavn vandforsyning.