Menu

Varmemålere

 

Driftsikre varmemålere i høj kvalitet

Vi forhandler Techems varmemålere, som er kendte for deres høje kvalitetsniveau. Målerne er gennemtestede og typegodkendte og sikrer dermed præcise og korrekte måleresultater. Målerne udnytter desuden den nyeste teknologi og kan fås med et radiomodul, så de kan fjernaflæses digitalt, uden at Palle Mørch behøver at få adgang til lejligheden.

TECZ-02338-RGB_HRes_sRGB.jpg

Vores produkter


Varmemålere

Optica FHKV Radio 4

Radiobaseret fjernaflæsning kræver ikke adgang til det enkelte lejemål ved flytte- og årsaflæsning. Vi har med stor succes monteret mere end 14 mill. fjernaflæsningsmålere.
Optica FHKV Radio 4 er en topmoderne varmemåler, der registrerer det nøjagtige forbrug pr. radiator.

Optimal komfort for lejer og ejer

Varmefordelingsmåleren foretager nøjagtige registreringer ved hjælp af 2-føler princippet. Tællerstanden på skæringsdatoen bliver automatisk gemt, således at aflæsningsperioden er ens for alle beboere. På displayet kan den aktuelle tællerstand aflæses, dvs. det akkumulerede forbrug siden sidste skæringsdato samt forbruget fra sidste regnskabsperiode.

  • Kræver ingen adgang til lejemålene ved års- og flytteaflæsninger
  • Sikrer at alle målerne automatisk bliver aflæst, således at der ikke skal beregnes et forbrug ved manglende adgang
  • Indeholder softwarebeskyttelse for manipulation samt demontageovervågning
  • Sikker dataoverførsel med opgraderingsmuligheder
  • Forberedt til forbrugsmåling online

 

2-føler princippet
Optica FHKV Radio 4 bygger videre på det succesfulde 2-føler princip, hvor varmefordelingsmåleren tager højde for radiatorens og rummets temperatur, dvs. at det kun er det reelle forbrug, som bliver registreret. Solindfald, brændeovne og lignende har således ikke indflydelse på tællerstanden.

Driftsikkerhed
Den elektroniske varmefordelingsmåler har egen strømforsyning og er derfor ikke forbundet med strømnettet. Strømforsyningen er indbygget ved hjælp af et 3-volt lithiumbatteri. Varmefordelingsmåleren har egen driftovervågning, dvs. automatisk fejlfinding ved termisk påvirkning som overophedning eller forsøg på manipulation. Fejlbehæftede forbrugsværdier i sommerperioden bliver via softwaregenkendelsesdelen elimineret.

Fremtidssikret
Optica FHKV Radio 4 benytter sig af sikker dataoverførsel. Radiobaseret fjernaflæsning giver mulighed for forbrugsmåling online og analyser samt udnyttelse af online produkter.

Varmemålere