Menu

Vandmålere

Med et stort driftsikkert og udbygget produktprogram har vi vandmålere til en hver lejlighed og installation. Vand er kostbart; som grundlag for alt liv, men også ganske konkret hver gang vi åbner vandhanen. Præcis registrering og forbrugsorienteret afregning giver anledning til at spare, godt for både miljøet og dine lejere. 

Individuelle fordelingsmålere kan give en besparelse på op til 30% af det samlede vandforbrug.

Kaffekop

Vores produkter


MK Radio 4

Flerstrålet vandmåler

Fjernaflæselig og driftsikker måler, der kan bruges til både koldt og varmt vand.

Måleren har stor målenøjagtighed – selv ved lavt forbrug. Måleren er en tørløber, hvilket vil sige at flowdel og tællerværk er adskilt, så tællerværket ikke kommer i kontakt med vandet. Måleenheden vises i kubikmeter, hvilket gør det nemt at se det aktuelle forbrug. Måleren kan monteres horisontalt og vertikalt. Tællerværket kan drejes 360 grader, hvilket gør den nem at aflæse. Måleren er beskyttet med en integreret smudssamler. Ved reparation eller udskiftning kan aflæsningsdelen umiddelbart udskiftes af vores serviceteknikere.
 
Tællerværket overfører automatisk tællerstanden til radiomodulet, som registrerer og opsamler tællerstanden fra midt og slutningen i hver måned. Aflæsning foretages uden adgang til lejligheden.

MK Radio 4

MK Vario 4

Flerstrålet vandmåler

Måleren giver de samme fordele som MK Radio 4, men kommer som standard uden radiomodul. Et radiomodul kan efterfølgende kobles til måleren, så den kan fjernaflæses.

MK Vario 4

Vandmåler Vario/Radio 4

Enkeltstrålet vandmåler

Vandmåleren fås med og uden radiomodul. Billedet viser en vandmålere med radiomodul.

Vandmåler Vario/Radio 4