Menu

Metrius

 

Få overblik over forbruget med Metrius

Med vores energiportal Metrius kan du nemt og lynhurtigt få overblik over ejendommens forbrug.

Metrius er et online værktøj, der automatisk henter de nyeste forbrugstal fra din ejendom. Det er let at bruge og giver dig det fulde overblik over forbruget i både hele ejendommen og hos de enkelte beboere. Samtidig kan du sætte alarmer, der advarer dig i tilfælde af lækager og andre problemer, der forårsager uregelmæssigheder i forbruget.

 

Hold styr på beboernes forbrug

I Metrius kan du sortere beboerne efter en række værdier – for eksempel hvem der bruger mest koldt vand, varme osv. Du kan sammenligne beboernes forbrug på kryds og tværs, og du kan endda gå helt ind og se forbruget for hvert enkelt rum i en lejlighed. Du kan også tilgå beboernes forbrugsopgørelser.

Metrius giver dig kort sagt en dybdegående indsigt i ejendommens forbrug. Den viden kan du for eksempel bruge til at regulere en beboers acontobeløb løbende, så han ikke skal efterbetale så meget, eller du kan tage fat i beboeren og gøre ham opmærksom på hans høje forbrug.

 

Undgå ubehagelige ekstraregninger – sæt alarmer

Med Metrius kan du også overvåge ejendommens forbrug og sætte alarmer, der automatisk advarer dig i tilfælde af uregelmæssigheder. På den måde kan du opdage lækager, fejl i målere, store varmetab og andre problemer, inden skaden griber om sig og bliver en dyr affære for dig eller dine beboere.

Du kan sætte Metrius til at overvåge næsten hvad som helst – vand, varme, el, køl, en hel ejendom, en enkelt lejlighed eller et specifikt rum i en lejlighed. Metrius kan overvåge forbruget på dags-, uges- eller månedsbasis, og hvis der skulle være et problem, bliver du alarmeret om det via e-mail.

For eksempel kan du sætte en alarm op, der advarer dig, hvis en beboer bruger 20 % mere varme end i samme periode sidste år, eller hvis han har brugt mere end 6 kubikmeter vand på en uge. Værdierne og tidsintervallerne sætter du selv, så der er mange muligheder.

 

Giv dine beboere overblik over deres forbrug

Det er ikke kun dig, der kan bruge Metrius. Når du vælger Metrius, får dine beboere også et login, så de kan følge med i deres eget forbrug. Beboerne kan tjekke, hvor meget de har brugt af de enkelte ressourcer – både for hele deres lejlighed og for hvert enkelt rum – og de kan se deres forbrug fra dag til dag på en graf.

Metrius kommer også med en indbygget smiley-ordning, som viser beboeren, hvor god han er til at spare på ressourcerne, og om hans forbrug ligger højt eller lavt i forhold til gennemsnittet i ejendommen og størrelsen af hans lejlighed.

Tilsammen giver Metrius dermed beboerne fuldt overblik over deres forbrug, og de kan se, hvor de bør spare. Metrius er desuden meget brugervenligt og lettilgængeligt.

Med Metrius kan beboerne også:

Sammenligne deres eget forbrug med deres forbrug året tidligere.
Sætte alarmer, som advarer dem via e-mail, hvis deres forbrug overstiger en værdi, de selv har fastsat.
Se deres egne forbrugsopgørelser fra andre år.
Se hvad deres målere har vist på en vilkårlig dato.
Ændre navnene på rummene i deres lejlighed (for eksempel til ”Stue” og ”Lises værelse”), så de nemt kan overskue forbruget for de enkelte rum.
Stille spørgsmål om deres forbrug, som Palle Mørch besvarer direkte i Metrius.

 

 

Det skal du bruge for at få Metrius

For at bruge Metrius skal din ejendom være udstyret med radiobaserede målere og opsamlingsudstyr, der kan fjernaflæses af Palle Mørch.

 

Kontakt os og hør mere om mulighederne med Metrius