Menu

Historie


Det startede i Aalborg...

Palle Mørch blev oprindeligt grundlagt i 1933 af Palle Mørch's far, civilingeniør Ole Mørch.

I forbindelse med den store byfornyelse i Aalborg i perioden 1933-39, hvor mange gamle huse måtte lade livet for at blive erstattet af nye, var Ole Mørch rådgivende ingeniør for hovedparten af disse ejendomme.

Som ingeniør var han med til at beskrive, hvordan de nye ejendomme skulle kobles til centralvarmeanlæggene og på hans opfordring, blev der også opsat varmemålere i mange af ejendommene.

Ole Mørch så meget tidligt betydningen af varmemålere og indgik allerede i 1941 en aftale med Clorius om at servicere varmemålere og udfærdige varmeregnskaber.

Som følge af Palle Mørch målrettede indsats blev virksomheden den første i Nordjylland, der fik sit varmeregnskabssystem certificeret efter den internationalt anerkendte kvalitetsstandard ISO 9001. Det giver beboerne i de ejendomme, hvor Palle Mørch A/S udarbejder forbrugsregnskaber, en sikkerhed for, at de udelukkende betaler for den varme, de selv bruger.

I dag er Palle Mørch A/S en moderne virksomhed, der servicerer i omegnen af 60.000 lejligheder i hele Nordjylland. Vi vægter kvalitet og en god, personlig service højt og følger fortsat med i udviklingen inden for forbrugsregnskaber og målere.

Palle Mørch, der var direktør og ejer af selskabet, døde 88 år gammel i marts 2015 efter kort tids sygdom. Virksomheden videreføres uændret af Gudrun & Palle Mørch's fond, som har bestemmende indflydelse i det holdingselskab der ejer Palle Mørch A/S. Britta Rørbæk fortsætter nu som enedirektør for virksomheden.

Bestyrelsen i fonden består af: Anders Hjulmand, Britta Rørbæk og Jens Ole Christensen.

Læs mere om Palle Mørch A/S