Menu

 

Palle Mørch A/S værner om kundernes/brugernes personoplysninger og vi er meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af personoplysninger. I denne privatlivs- og cookiepolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvordan vi anvender cookies.

Denne privatlivs- og cookiepolitik gælder for alle Palle Mørch A/S’s websites. Den gælder dog ikke for links til andre virksomheder’s hjemmesider.

Palle Mørch A/S betragtes som dataansvarlig i forhold til de oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med at du henvender dig til Palle Mørch A/S eller benytter vores websites. Nedenfor kan du finde alle relevante kontakt informationer:

Palle Mørch A/S, Hasserisvej 117, 9000 Aalborg, CVR nr. 76166714 

Hvilke informationer indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

Når du henvender dig til Palle Mørch A/S - hvad end det sker pr. mail eller via vores website - behandler vi de personoplysninger, der fremgør af henvendelsen. Vi opfordrer til at du alene sender os de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan behandle din henvendelse. Hvis vi modtager nogle personoplysninger, som vi ikke har et grundlag for at behandle, vil vi slette dem igen. Derudover indsamler vi en række data, når du anvender Palle Mørch A/S websites. Dette er beskrevet nærmere nedenfor.

Når du logger på Palle Mørch A/S Portalen bliver Domænenavnet eller IP-adressen på den computer du anvender samt det website via hvilket du er gået ind, registreret og gemt. Under dit besøg på Palle Mørch A/S Portalen gemmes følgende oplysninger: Dato for dit besøg på portalen, navnene på de forespurgte filer, URL-adressen, http-svarkoden, din besøgs-/kundestatus, længden for besøget, samt det antal bytes der er overført i den periode du har været logget på portalen. Alle disse informationer bruger vi udelukkende til statistiske formål, hvorved den enkelte bruger forbliver anonym.

På Palle Mørch A/S website bliver der opsamlet og gemt data til brug for marketing og optimering af Palle Mørch A/S’s ydelser. Ud fra disse data bliver der, under et pseudonym, fremstillet brugerprofiler. Hertil er det muligt at indsætte cookies. Cookies gør det muligt at genkende internetbrowseren. De opsamlede data vil ikke, uden brugerens tilladelse, blive brugt til personligt at identificere brugeren af websitet og vil ikke, via personrelaterede data, kunne sammenkædes med brugeren af pseudonymet. Opsamling og oplagring af data kan til enhver tid genaktiveres med virkning frem i tiden. Skulle brugeren af denne hjemmeside ikke tillade brugen af cookies på sin pc, vil der blive henvist til, at opsamling og lagring af data, af tekniske grunde, skal fravælges separat ved hvert enkelt besøg på hjemmesiden.

Palle Mørch A/S opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af ovennævnte formål. Vi har vedtaget en række procedurer for hvordan vi sikrer, at der løbende sker sletning af de personoplysninger, vi ikke længere har et grundlag for at behandle.  

Hvad er en ”cookie”?

En "cookie" er en lille stump information, der sendes imellem din Browser og Palle Mørch A/S computer når du har forbindelse med Palle Mørch A/S websites. Formålet er at højne sikkerheden yderligere, idet Palle Mørch A/S computer kontrollerer, at det er den rigtige stump information der kommer fra din Browser.
Alt dette sker automatisk via din Browser og Palle Mørch A/S computer. Du skal blot sikre dig, at cookies virker i din Browser. Det vil normalt være tilfældet, medmindre du selv aktivt har slået den mulighed fra i din Browser.

Du kan kontrollere om cookies tillades i din Browser. Det er forskelligt i de enkelte Browsere og versioner hvordan man gør. Check med Browserens indbyggede hjælpefunktion. 

Din sikkerhed er for os det vigtigste

For at kunne beskytte dine personoplysninger fra uberettiget indgriben eller misbrug, har vi foretaget omfattende tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Disse bliver regelmæssigt kontrolleret og teknisk opdateret.
Skulle det ske, at vi ændrer vores retningslinier for indhentelse og behandling af personoplysninger eller brug af cookies, vil ændringerne blive offentliggjort på denne hjemmeside. Du kan således til enhver tid få information om, hvilke informationer vi indsamler samt hvordan vi behandler dem.

Kundeforhold

​Hvis du indgår en aftale med Palle Mørch A/S om levering af forbrugsregnskaber eller køb/leje af  målerne behandler vi endvidere en række personoplysninger om dig og de lejere, der er knyttet til lejemålet. Dette er nærmere beskrevet i den aftale, der indgås med Palle Mørch A/S samt i de gældende forretningsbetingelser.

Videregivelse

​Palle Mørch A/S videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi har et samtykke fra dig, eller vi bliver pålagt dette i medfør af lov eller retsafgørelse.

Ret indsigt i personoplysninger, mulighed for sletning, klageadgang mv.

​Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, opbevaringsperioden, og hvem vi deler oplysningerne med. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, anmode om en begrænsning i behandlingen heraf eller tilretning af ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du skal også være opmærksom på, at du altid kan tilbagekalde et eventuelt samtykke.

​Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål hertil, kan du altid sende en anmodning til Palle Mørch A/S. Du kan rette henvendelse til Palle Mørch A/S, ved at skrive til kvalitetschefen på denne e-mailadresse: ht@98128666.dk. Udover ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.