Menu

Forstå forbrugsopgørelsen

 

Palle Mørch udarbejder det årlige forbrugsregnskab for hele ejendommen og de tilhørende individuelle forbrugsopgørelser til beboerne.

Forbrugsopgørelsen viser dit forbrug, hvad enten det drejer sig om vand, varme, el eller den energi, der er brugt til køling i din lejlighed.

På din forbrugsopgørelse fremgår det, om du skal have penge retur eller efterbetale udgifter i forhold til det beløb, du har indbetalt aconto (forud) til din udlejer/administrator.

Bemærk: Palle Mørch afregner ikke forbruget – vi beregner, hvordan det samlede forbrug i ejendommen er fordelt imellem ejendommens beboere. Derfor kan du ikke afregne forbrugsudgifterne med os. Det skal du gøre med din udlejer/administrator.

Sådan læser du din forbrugsopgørelse

Tænkende kvinde.jpg