Menu

Aflæs målere

Vores produkter


Techem Optica Data III

Fjernaflæser varmemåler

Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner.

Displayet skifter mellem 3 visninger:

  • 1. visning er målernummer.
  • 2. visning er det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato.
  • 3. visning er opsummerede forbrug på skæringsdatoen.

Man kan, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug.

Denne varmefordelingsmåler aflæses via et radiosignal, og derfor behøver Palle Mørch ikke adgang til din lejlighed. Der bliver automatisk foretaget kontrolaflæsninger for hele året, hvilket blandt andet anvendes i forbindelse med flytninger.

Techem Optica Data III

Optica

Manuel aflæsning

Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner.

Displayet skifter mellem 3 visninger:

  • 1. visning er målernummer.
  • 2. visning er det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato.
  • 3. visning er det opsummerede forbrug på skæringsdatoen.

Man kan, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug.

Techem Optica varmefordelingsmåler aflæses elektronisk én gang om året. Derved opnås kontrolaflæsninger for hele året, som blandt andet anvendes i forbindelse med flytninger.

Optica

Doprimo

Manuel aflæsning

Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner. På målerens display vises det opsummerede forbrug, siden måleren blev monteret. 

På undersiden af måleren sidder en ”tunge”, og hvis der trykkes let på denne 1 gang, vil displayet skifte mellem 2 visninger: 

  • 1. visning viser, hvad måleren stod på på skæringsdatoen – for eksempel 31/12 – og er markeret med et A i venstre side.
  • 2. visning viser den skæringsdato, som er indkodet i måleren – for eksempel 21231 (2002.12.31) – og er markeret med et E i venstre side.

Derved kan man indtil næste skæringsdato se, hvad måleren viste på sidste skæringsdato.

Doprimo

V93

Manuel aflæsning

Denne fordampningsmåler indeholder 2 glasrør – forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dermed kan måleren kontrolaflæses efter årsaflæsningen.

”Skala nr.” angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står nederst på måleren. Desuden er skalaen angivet i millimeter yderst til højre.

Når du skal aflæse måleren, er det en fordel at anvende en lygte, så du nemmere kan se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.
Vær opmærksom på, at forbruget aflæses på skalaen i midten af måleren.

V93

Exemper

Manuel aflæsning

Denne fordampningsmåler indeholder 2 glasrør – forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dermed kan måleren kontrolaflæses efter årsaflæsningen. ”Skala nr.” angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst på måleren.

Når du skal aflæse måleren, er det en fordel at anvende en lygte, så du nemmere kan se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Exemper

Clorius - CL48

Manuel aflæsning

Denne fordampningsmåler findes i 3 forskellige udgaver og indeholder kun ét glasrør. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning ikke kan kontrolaflæses, idet glasset udskiftes. ”Skala nr.” angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst eller nederst på måleren. Når du skal aflæse måleren, er det en fordel at anvende en lygte, så du nemmere kan se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade.

Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Clorius - CL48

Clorius - CL7

Manuel aflæsning

Denne fordampningsmåler indeholder kun ét glasrør. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning ikke kan kontrolaflæses, idet glasset udskiftes. ”Skala nr.” angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst på måleren.

Når du skal aflæse måleren, er det en fordel at anvende en lygte, så du nemmere kan se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Clorius - CL7

Clorius - CL8

Manuel aflæsning

Denne fordampningsmåler indeholder 2 glasrør – forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dermed kan måleren kontrolaflæses efter årsaflæsningen. ”Skala nr.” angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst på måleren.

Når du skal aflæse måleren, er det en fordel at anvende en lygte, så du nemmere kan se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Clorius - CL8